Tårtdekoratörsutbildning Cecilia Morana Institutet Argentina - Lärardiplom - Avancerad 2006

 

webCecilia_niva3.jpg

 

Tårtdekoratörsutbildning, avancerad nivå - gjord med Cecilia Morana på distans vid hennes besök hos Tårtdecor under 2006. Avancerad nivå av spritsningstekniker, modelleringstekniker med bl a människor i helfigur med rätt proportioner, sugarflowers och pastillagekonstruktioner. Kursen färdig i augusti 2006. Hade möjlighet att närvara vid den officiella diplomutdelningen (se bild nedan) i Buenos Aires, Argentina i december 2006 för alla nyutexaminerade lärare under 2006.

3432f.jpg

3126f.jpg

3126g.jpg 3432d.jpg
       

 Examensprovet för avancerad nivå var att modellera en scen ur en film eller liknande. Tårtan är från Sound of Music när Lisl och Rolfe dansar i lusthuset till "I am sixteen going on seventeen....".

 
stäng